Statistix

Statistix 10.0

Extracts statistical data from the user's data sets
Người dùng đánh giá
3.9  (64 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
10.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Analytical Software
Performs various statistical operations like ANOVA, Poisson regression, nonparametric tests, association tests, quality control, etc.
Statistix là một vũ statistical phân tích chương trình các anh có thể dùng để nhanh chóng phân tích của dữ liệu. Này rất dễ dàng phải dùng chương trình cung cơ bản và nâng cao những số liệu thống kê anh muốn - cộng mạnh dữ liệu vận dụng cụ - một giá cả phải chăng giá.
Chính tính năng:
- Mạnh chuyển dạng phẫu thuật cho thay đổi và tạo biến dùng algebraic biểu hiện, đằng 60 xây dựng-trong hàm, và nếu-rồi-khác constructs.
- Xuất nhập cảng sống sót tập tin (xls và xlsx định dạng) và văn bản các tập tin (thẻ-tách ra, phết-chia, được định dạng).
- Spreadsheet biên tập tò 1000 biến và một triệu trường hợp.
- Vui lòng dữ liệu kiểu bao gồm thật, số nguyên, cuộc hẹn của anh, và treo biến.
- Tạo ra dữ liệu subsets dùng Omit Cases lệnh.
- Trộn, không phải vậy, chồng/unstack, transpose, biến nhãn, và giá trị nhãn mác.
Thông tin được cập nhật vào: